BİLİMSEL ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. F Ayça Gültekin

Doç. Dr. F Ayça Gültekin

Ad –Soyad : Fatma Ayça GÜLTEKİN

Doğum Yeri : BURSA-TÜRKİYE

İhtisas Dalı : Genel Cerrahi Uzmanı

Yabancı dili  : İngilizce (iyi derecede)

KPDS-Mayıs 2012: 87.5 (B)

KPDS-Mayıs 2007: 80.00 (B)

IELTS-Ekim 2006: 6.5 (overall band score)

(International English Language Testing System)

ÜDS-Aralık 2005: 76.256

İlkokul : Altıparmak İlkokulu, Bursa 1981- 1986

Orta-Lise : Bursa Anadolu Kız Lisesi, Bursa 1986- 1992

Tıp Eğitimi : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 1992- 1998

Uzmanlık Eğitimi : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Haziran 2000- Haziran 2005

Tez Konusu : Lichtenstein tipi inguinal herni onarımında lokal veya spinal anestezi uygulanmasının klinik sonuçlar üzerine etkileri.

Burslar:

2012  Avrupa Koloproktoloji Derneği Covidien Sponsorlu Fellowship Bursu, Eylül 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında Nantes Ünivesitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Cerrahi Bölümü, Nantes,FRANSA’da fellow olarak bulunmuştur

2011  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ve Nevin Baykent Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından tahsis edilen bursla; 01 Eylül 2011-30 Kasım 2011 tarihleri arasında Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Cerrahi Bölümü, Minneapolis MN, ABD observer olarak bulunmuştur.

Çeşitli Kuruluşlar Tarafından Destek Almış Projeleri

2012-2013 TÜBİTAK Proje No: 111S306 “Ozonla Oksidatif Ön Koşullamanın Parsiyel Hepatektomi Yapılan Ratlarda Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkileri. Proje Yürütücüsü

2012-2013 Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No:2010-23-29/07Resolvin E1’in ratlarda cerulein ile oluşturulan akut pankreatit ve bağlı akciğer hasarı üzerine etkisi Proje Yürütücüsü-Yüksek Lisans Tezi

2012-2013 Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ozonla Ön Koşullamanın Preopeartif Radyoterapi Alan Ratlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkisi. Yardımcı Araştırmacı.

2005-2006 TÜBİTAK Proje No:105S018 Cerulein ile Oluşturulan Akut Pankreatit Modelinde Eksojen Leptinin Akciğer Hasarına Etkileri. Proje Yürütücüsü.

2004-2005  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Mezenterik iskemi reperfüzyon hasarında ergotionin proinflamatuar sitokinler ve ısı şok proteini 70’i modüle eder. Yardımcı Araştırmacı.

Yurtdışı Görevler

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Klinik Fellow Nantes Ünivesitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Cerrahi BölümüNantes, Fransa Eylül-Aralık 2013
Observer Cleveland Clinic Kolorektal Cerrahi BölümüCleveland Ohio, ABD Ekim-Aralık 2012
Observer Minnesota Ünivesitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Cerrahi BölümüMinneapolis, Minnesota, ABD Eylül-Aralık 2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Cerrahi Derneği
 2. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 3. Amerikan Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği
 4. Avrupa Koloproktoloji Derneği
 5. Ankara Tabipler Odası

Sertifikalar:

 1. Avrupa Koloproktoloji Derneği, Avrupa Cerrahi Yeterlilik Sınavı- Koloproktoloji (Kolon ve Rektum Cerrahisi) Yeterlilik Belgesi
 2. Türk Cerrahi Derneği onaylı, Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından verilen Üst ve Alt GIS Endoskopisi Sertifikası
 3. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu; Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

SCI ve SCI-E tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler:   

 1. Serin RK, Gultekin FA, Batman B, Ay S, Kapran Y, Saglam S, Asoglu O. Robotic versus laparoscopic surgery for mid or low rectal cancer in male patients after neoadjuvant chemoradiation therapy: comparison of short-term outcomes. J Robotic Surg. doi:10.1007/s11701-015-0514-3 Epub 2015 May 19.
 2. Gultekin FA, Wong MTC, Podevin J, Barussaud M, Boutami M, Lehur PA, Meurette G. Safety of laparoscopic ventral rectopexy in the elderly: Results from a nationwide database. Accepted for publication at Dis Colon Rectum.
 3. Gultekin FA,Bakkal BH, Sumer D, Kokturk F, Bektas S. Effects of ozonated olive oil on acute radiation proctitis in rats. Balkan Med J. 2013 Dec;30(4):369-74. doi: 10.5152/balkanmedj.2013.9158. Epub 2013 Dec 1.
 4. Gultekin FA,Bakkal BH, Tayfun S, Babuccu O, Comert M. Chronic pelvic abscedation after completion proctectomy in a rectal stump insufficiency; treatment with gracilis muscle flap following vacuum assisted closure therapy. Ann Coloproctol. 2013 Aug;29(4):172-6. doi: 10.3393/ac.2013.29.4.172. Epub 2013 Aug 29.
 5. Bakkal BH, Gultekin FA,Guven B, Turkcu UO, Bektas S, Can M. Effect of Ozone Oxidative Preconditioning in Preventing Early Radiation-Induced Lung Injury in Rats. Braz J Med Biol Res. 2013 Sep;46(9):789-96. doi: 10.1590/1414-431X20132856. Epub 2013 Sep 27.
 6. Gultekin FA,Cakmak GK, Turkcu UO, Yurdakan G, Demir FE, Comert M. Effects of Ozone Oxidative Preconditioning on Liver Regeneration after Partial Hepatectomy in Rats. J Invest Surg. 2013 Mar 20. [Epub ahead of print]
 7. Gultekin FA,Cakmak GK, Karakaya K, Emre AU, Tascilar O, Oner MO, Comert M, Kulah E. Our Long-Term Results of Tenckhoff Peritoneal Dialysis Catheters Placement via Laparoscopic Preperitoneal Tunneling Technique. Semin Dial. 2012 Sep 26. doi: 10.1111/sdi.12003. [Epub ahead of print]
 8. Gultekin FA,Bakkal BH, Guven B, Tasdoven I, Bektas S, Can M, Comert M. Effects of ozone oxidative preconditioning on radiation-induced organ damage in rats. J Radiat Res. 2013 Jan;54(1):36-44. doi: 10.1093/jrr/rrs073. Epub 2012 Aug 21
 9. Karadeniz Cakmak G, Emre AU, Tascilar O, Gultekin FA,Ozdamar SO, Comert M. Diagnostic adequacy of surgeon-performed ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules. J Surg Oncol. 2013 Feb;107(2):206-10. doi: 10.1002/jso.23212. Epub 2012 Jul 5.
 10. Comert M, Karakaya K, Barut F, Karadeniz Cakmak G, Ucan HB, Gultekin FA,Emre AU, Tascilar O, Irkorucu O, Ankarali H. Does intraabdominal use of Ankaferd Blood Stopper cause increased intraperitoneal adhesions? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 Sep;16(5):383-9
 11. Gultekin FA, Kerem M, Tatlicioglu E, Aricioglu A, Unsal Ç, Bukan N. Leptin treatment ameliorates acute lung injury in rats with cerulein-induced acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2007 June 7; 13(21): 2932-2938
 12. Sakrak O, Kerem M, Bedirli A, Pasaoglu H, Akyurek N, Ofluoğlu E, Gultekin FA. Ergothioneine modulates proinflammatory cytokines and heat shock protein 70 in mesenteric ischemia and reperfusion injury. J Surg Res. 2008 Jan;144(1):36-42. Epub 2007 Jul 2.
 13. Gultekin FA, Kurukahvecioglu O, Karamercan A, Ege B, Ersoy E, Tatlicioglu E. A prospective comparison of local and spinal anesthesia for inguinal hernia repair. Hernia2006 Nov 29 ;[Epub ahead of print] PMID: 17136309 [PubMed – as supplied by publisher]
 14. Oğuz M, Bedirli A, Gultekin A, Dursun, Mentes BB, Desmoid tumour arising at the colostomy site after abdominoperineal resection for rectal carcinoma: Report of a case. Dis Colon Rectum.2006 Sep;49(9):1445-8. PMID: 16897327 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 15. Kerem M, Sakrak O, Yılmaz TU, Dursun A, Gultekin FASpontaneous gastrosplenic fistula in primary gastric lymphoma: surgical management., Asian J Surg. 2006 Oct;29(4):287-90. PMID: 17098664 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 16. Mentes BB, Akın M, Leventoğlu S, Gultekin FA, Oğuz M Intradermal methylene blue injection for the treatment of intractable idiopathic pruritus ani: results of 30 cases. Tech Coloproctol.2004 Mar;8(1):11-4. PMID: 15057582 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Bakkal BH, Elmas Ö, Gültekin FA, Engin H, Bilir C,Temi YB. Mide Kanserli Hastalarda Postoperatif Kemoradyoterapi Sonuçları: Bülent Ecevit Üniversitesi Deneyimi Okmeydanı Tıp Dergisi 2014;30:139-145
 2. Gültekin FA, Çipe G, Sümer D, Sücüllü İ, Sungurtekin U, Buğra D. “Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi 2013” Sonuç Rapor. Kolon Rektum Hast Derg 2013;23:81-88
 3. Gültekin FA, Tokgöz Ö, Çakmak GK, Taşçılar Ö, Cömert M. Nadir Bir Akut Karın Nedeni; Duodenumun 4. Kısmının İdiyopatik Nekrozu. Gazi Tıp Bülteni 2012;23:29-32
 4. Gültekin FA, Yülüklü M, Sümer D, Öner MÖ, Cömert M. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Hastalarda Serum Albümin Düzeyi ve Kısa Dönem Komplikasyonlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi. 2011
 5. Gültekin FA, Kompleks Abdominal Yaralarda Karın Duvarı Kapama Tekniklerine Güncel Yaklaşım. Haseki Tıp Bülteni 2011;49:26-130
 6. Gültekin FA, Menteş B, Oğuz M. Olgu Sunumu: Aşağı Anterior Rezeksiyon Sonrası Gelişen Rekürren Rektovajinal Fistülün Martius Flep Tekniği İle Onarılması. Kolon Rektum Hast Derg. 2011;21:70-73
 7. Gültekin FA, Irkörücü O, Uçan BH, Çakmak GK, Sümer D, Cömert M, Özdamar ŞO. Endoskopist-Genel Cerrahların Kolonoskopideki Performanslarının Değerlendirilmesi. Kolon Rektum Hast Derg. 2011;21:21-27
 8. Irkörücü O, Gültekin FA, Uçan BH, Çakmak GK, Sümer D, Cömert M, Özdamar ŞO. Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu. Haseki Tıp Bülteni 2011;49:26-29
 9. Karakaya K, Hancı V, Emre AU, Uçan HB, Gültekin FA, Çakmak GK, Taşçılar Ö, İrkörücü O, Comert M, Turan IÖ. Sübjektif global değerlendirme beslenme durumunun değerlendirilmesinde etkili ve kolay öğretilebilir bir yöntemdir. Haseki Tıp Bülteni 2009;47:171-174

Uluslararası Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar   :

 1. Gultekin FA, Hardouin JB, Romain G, Boutami M, Lehur PA, Meurette G. Factors Influencing Morbidity after Rectopexy for Posterior Pelvic Floor Disorders. Podium Presentation Tripartite Colorectal Meeting 2014 June 30th- July 3rd, 2014 Birmingham, UK
 2. Gultekin FA, Barussaud M, Podevin J, Boutami M, Lehur PA, Meurette G. Is Laparoscopic Rectopexy Safe In The Elderly? The Answer from a Nationwide Database. Podium Presentation Tripartite Colorectal Meeting 2014 June 30th- July 3rd, 2014 Birmingham, UK
 3. Gultekin FA, Barussaud M, Podevin J, Boutami M, Lehur PA, Meurette G. Is Laparoscopic Rectopexy Safe In The Elderly? The Answer from a Nationwide Database. Podium Presentation ASCRS Annual Scientific Meeting, May 17-21, 2014 Hollywood Florida, USA
 4. Tali U, Gultekin FA,Acikgoz S, Gun BD, Emre AU, Comert M. The Effect of Korean Red Ginseng on Colon Anastomotic Healing in Rats. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery, Istanbul Turkey 2012.
 5. Sumer D, Gultekin FA, Turkcu UO, Bahadir B, Ofluoglu Demir FE, Emre AU, Comert M. Effects Of Resolvin D1 In Cerulein-Induced Acute Pancreatitis And Associated Lung Injury In Rats. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery 22nd to 24th of November 2012, Istanbul, TURKEY
 6. Gultekin FA,Tasdoven I, Bakkal BH, Turkcu UO, Emre AU, Gun BD, Demir EO, Comert M. Effects of ozone preconditioning on the healing of rat colonic anastomosis after preoperative radiotherapy. 47th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), June 2012 Lille France.
 7. Gultekin FA,Bakkal BH, Guven B, Tasdoven I, Bektas S, Can M, Comert M. Effects of Ozone Preconditioning On Radiation Induced Oxidative Organ Damage In Rats. 47th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), June 2012 Lille France.
 8. Comert M, Gultekin FA, Cakmak GK, Karakaya K, Tekin IO, Acikgoz S, Gun BD. Oxidized low-density lipoproteins accumulate in rat lung and kidney after experimental bile-duct ligation. 45th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR) 9-12 June 2010 Geneva Switzerland (Proceeding; British Journal of Surgery 2010; 94(S4): 1–58)
 9. Gultekin FA, Kerem M, Tatlicioglu E, Aricioglu A, Unsal Ç, Bukan N. Exogenous leptin treatment reduced acute lung injury in cerulein-induced pancreatitis. 41. Congress of the European Society For Surgical Research Berlin Germany 2006
 10. Sakrak O, Kerem M, Bedirli A, Pasaoglu H, Akyurek N, Ofluoğlu E, Gultekin FA. Ergothionine modulates proinflammatory cytokines and heat shock protein 70 in mesenteric ischemia and reperfusion injury. 41. Congress of the European Society For Surgical Research Berlin Germany 2006

Ulusal Kongrelerdeki Sözlü ve Poster Sunumlar       :

 1. Gültekin FA. Robotik Kolorektal Cerrahi Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Literatür Taraması Sonucunda Geliştirilmiş Eğitim Modeli. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 2. Özkan S, Gençoğlu A, Seven ET, Gültekin FA. Rektal İntususepsiyon ve Soliter Rektal Ülseri Olan Hastada Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi: Teknik Video. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 3. Gençoğlu A, Özkan S, Seven ET, Gültekin FA. Rektal Prolapsus ve Obstrüktif Defekasyonun Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 4. Mayir B, Ensari CÖ, Doğan U, Bilecik T, Çakır T, Gültekin FA, Sücüllü İ, Oruç MT. Türkiye’de Elektif Kolorektal Cerrahi Öncesi Cerrahların Mekanik Bağırsak Temizliğine Yaklaşımı. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 5. Gültekin FA,Bakkal BH, Sümer D, Bektaş S. Ozonlanmış Zeytin Yağının Ratlarda Oluşturulan Akut Radyasyon Proktiti Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya, 2013
 6. Gültekin FA,Taşçılar Ö, Karakaya K, Sümer D, Varlı ŞK, Emre AU. Low Anterior Rezeksiyon Sonrasında Defekatuar Bozukluklar Tarifleyen Hastalarımızda Yeni Geliştirilen Semptoma Dayalı Skorlama Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya, 2013
 7. Gültekin FA,Taşçılar Ö, Karakaya K, Sümer D, Emre AU. Kolorektal Kanserli Hastalarda Postoperatif Anastomotik Darlık Gelişen Olguların Klinik Özellikleri Ve Yönetimi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya, 2013
 8. Gültekin FA,Bayrak H, Tayfun S, Karakaya K, Cömert M. Endoskopi Eğitiminde Progresyonun Değerlendirilmesinde “Gastrointestinal Endoskopik Becerinin Global Değerlendirilmesi” Formunun Etkinliği. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 9. Gültekin FA,Bakkal BH, Güven B, Taşdöven I, Bektaş S, Can M, Cömert M. Ozonla Ön Koşullamanın Ratlarda Radyasyonla İndüklenen Oksidatif Organ Hasarı Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 10. Gültekin FA,Taşdöven I, Bakkal BH, Türkçü ÜÖ, Emre AU, Gün BD, Demir EO, Cömert M. Ozonla Ön Koşullamanın Preopeartif Radyoterapi Alan Ratlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 11. Gültekin FA,Taşçılar Ö, Uçan BH, Çakmak GK, Emre AU, Karakaya K, Tali U, Cömert M, Özdamar ŞO. Tek Merkezde Opere Olan Genç Ve Yaşlı Kolorektal Kanser Hastalarının Klinikopatolojik Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 12. Gültekin FA,Varlı M, Varlı ŞK, Cömert M. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Stoma Bakım Ünitesinin Hasta Takip Sonuçları. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 13. Gültekin FA,Varlı M, Varlı ŞK, Cömert M. Nekroz Ve Retraksiyon Olan Bir Stomanın Enterostomal Terapi İle Etkin Bir Şekilde Yönetimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 14. Taşcılar Ö, Uçan BH, Çakmak GK, Emre AU, Karakaya K, Gültekin FA,Öner MÖ, Cömert M. Pankreatikoduodenektomi Sonrası İzole Pankreatikojejunostomi Sonuçlarımız. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 15. Emre AU, Çakmak GK, Gültekin FA,Taşçılar Ö, Cömert M. Malign İnsülinoma Olgusu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 16. Çakmak GK, Emre AU, Taşçılar Ö, Gültekin FA,Tali U. Cerrah Tarafından Uygulanan İntraoperatif Ultrasonografinin Palpable Meme Kanserli Hastada Reoperasyon Gereksinimi Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 17. Çakmak GK, Emre AU, Taşçılar Ö, Gültekin FA,Barut F, Gün Doğan B, Cömert M. Memenin Metakron Gelişen Myoepitelyal Differansiyasyon Gösteren Tükrük Bezi Benzeri Tümörü: Çok Nadir Bir Olgu Sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 18. Çakmak GK, Emre AU, Taşçılar Ö, Gültekin FA,Bayrak H. Nonpalpable Meme Kanseri Tedavisinde Cerrah Tarafından Uygulanan İntraoperatif Ultrasonografi Rehberliğinde Meme Koruyucu Cerrahi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 2012
 19. Çakmak GK, Emre AU, Can M, Gültekin FA,Tali U. Hiperparatiroidizmde Cerrah Tarafından Uygulanan Preoperatif Ultrasonografi Eşliğinde Paratiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Ve Aspirattan Parathormon Ölçümü. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya, 2011
 20. Çakmak GK, Emre AU, Gültekin FA,Tali U, Cömert M. Endemik Bir Bölgede Tiroid Nodüllerinin Cerrah Tarafından Uygulanan Ultrasonografi İle Değerlendirilmesinin Tanı Ve Cerrahi Tedavi Kararı Üzerine Etkisi. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya, 2011
 21. Çakmak GK, Emre AU, Gültekin FA,Öner MÖ. Cerrah Tarafından Uygulanan Ultrasonografi Eşliğinde Gerçekleştirilen Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçlarının Operasyon Patolojileri İle Korelasyonu. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya, 2011
 22. Gültekin FA,Tayfun S, Öner MÖ, Köktürk F, Cömert M, Acil Abdominal Cerrahiye Alınan Hastalarda Pre-Operatif Nutrisyonel Durumun Sübjektif Global Değerlendirme İle Ölçülmesinin Post-Operatif Sonuçları Tahmin Etmede Etkisi. 7. Ulusal Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi KEPAN, Antalya, 2011
 23. Gültekin FA,Yülüklü M, Sümer D, Öner MÖ, Cömert M. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Hastalarda Serum Albümin Düzeyi ve Kısa Dönem Komplikasyonlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 10. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2011
 24. Gültekin FA,Çakmak GK, Karakaya K, Emre AU, Öner MÖ Taşçılar O, Cömert M, Külah E. Laparoskopik Preperitoneal Tünel Yöntemi İle Yerleştirilen Peritoneal Diyaliz Kateteri Uygulamalarında Uzun Dönem Sonuçlarımız. 10. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 2011
 25. Gültekin FA,İrkörücü O, Uçan HB, Çakmak GK, Varlı M, Comert M. Endoskopist Genel cerrahların kolonoskopideki performanslarının değerlendirilmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara 2010
 26. İrkörücü O, Gültekin FA,Uçan HB, Çakmak GK, Sümer D, Comert M. Genel cerrahlar tarafından yapılan özefagogastroskopilerde endoskopik tanı ve patolojik tanı uyumluluğu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara 2010
 27. Gültekin FA,Kerem M, Tatlıcıoğlu E, Arıcıoğlu A, Ünsal Ç, Bukan N. Cerulein ile oluşturulan akut pankreatit modelinde eksojen leptinin akciğer hasarına etkileri. 15. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006
 28. Gültekin FA,Menteş BB, Oğuz BB. Pelvik Yerleşimli Dev Angiomiksom. 15. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006
 29. Gültekin FA,Uzun S, Ercan F, Berberoğlu M. Laparoskopik kolesistektomide yeni bir koagulasyon yöntemi: vapor pulse. 15. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006
 30. Gültekin FA,Aralan O, Ercan F, Berberoğlu M. Kolay laparoskopik fundoplikasyon. 15. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006
 31. Bozkurt S, Mentes BB, Leventoğlu S, Dursun A, Gültekin FA,Yılmaz E. Deneysel insizyonel herni modelinde karın duvarı defektinin proprilen mesh, proprilen mesh+seprafilm ve e-PTFE mesh ile onarımında postopeartif adezyon düzeylerinin karşılaştırılması. 14. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 32. Ufuk Tali, Fatma Ayca Gultekin,Serefden Acikgoz, Banu Doğan Gun, Ali Ugur Emre, Mustafa Comert The Effect of Korean Red Ginseng on Colon Anastomotic Healing in Rats. 16th Annual Meeting of European Society of Surgery 22nd to 24th of November 2012, Istanbul, TURKEY
 33. Oğuz, Bedirli A, Gültekin FA,Dursun A, Menteş BB. Kolostomi bölgesinden kaynaklanan desmoid tümör: Olgu sunumu, 14. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004

Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı

 1. Anorektal Fizyoloji Testleri. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. Editörler: Geçim E, Sökmen S, Sungurtekin U. İstanbul (Baskıda)

Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığım Bilimsel Toplantılar:

 1. Rektal Prolapsus Tedavisinde Laparoskopi, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 2. Total pelvik prolapsus tanı ve cerrahi tedavi yaklaşımları. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 3. Profesörle Kahvaltı; Rektal prolapsus. Dr. Emmanuel Tiret, Dr. F. Ayça Gültekin. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 4. Profesörle Kahvaltı; Tek port laparoskopik kolorektal cerrahi, şimdiki yeri ve geleceği. Dr. Megan Costedio, Dr. F. Ayça Gültekin. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 5. Olgular eşliğinde interaktif panel: En kötü olgular, kabus senaryoları (Foto/Video ile) Moderatör: Dr. Oktar Asoğlu. Panelistler: Dr. Cem Terzi, Dr. M. Tahir Özer, Dr. Gökhan Çipe, Dr. Cihangir Akyol, Dr. F. Ayça Gültekin. 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 6. Rektal Prolapsus Tedavisi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 10. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015 ,Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
 7. Robotik Kolorektal Cerrahi Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014 Liv Hospital İstanbul, Türkiye
 8. Olgu Sunumu, Reoperatif Kolorektal Cerrahi Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 14-16 Kasım 2014, İzmir, Türkiye
 9. Rektoselin Tedavisi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 8. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu. 25 Ekim 2014 Bursa Türkiye
 10. Pelvik Taban Hastalıkları ve Rektal Prolapsus; Olgu Sunumu ve Tartışma. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği İlkbahar Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2014, Adana, Türkiye
 11. Kolorektal Cerrahide Risk Değerlendirmesi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 15 – 19 Mayıs 2013 Antalya, Türkiye
 12. Total mezokolik eksizyon: Nasıl ve ne zaman? 5.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi. 04–07 Nisan 2013, Antalya, Türkiye
 13. Rezeksiyon ve Anastomoz Teknikleri, Spesmen Çıkarılması, İntraoperatif Lezyon Yeri Belirleme. 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 8-9 Mart 2013 İstanbul, Türkiye
 14. Low anterior Rezeksiyon Sendromu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 16-18 Kasım 2012, Kayseri, Türkiye

Kitap Bölümü – İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri

 1. On Call Surgery “Bölüm 12 Sıvı, Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi” Gregg A. Adams, Stephen D. Bresnick. Çeviri: Fatma Ayça GültekinOcak 2009
 2. On Call Surgery “Bölüm 13 Gastrointestinal Kanamalar” Gregg A. Adams, Stephen D. Bresnick. Çeviri: Fatma Ayça GültekinOcak 2009
 3. On Call Surgery “Bölüm 28 Kısa Soluma” Gregg A. Adams, Stephen D. Bresnick. Çeviri: Fatma Ayça GültekinOcak 2009
 4. On Call Surgery “Bölüm 29 Senkop” Gregg A. Adams, Stephen D. Bresnick. Çeviri: Fatma Ayça GültekinOcak 2009
 5. Mastery of Surgery“109 Kronik Pankreatitte Pankreatikoduodenektomi” L. William Traverso. Çeviri: Mustafa Kerem, Fatma Ayça Gültekin December 1, 2006
 6. Mastery of Surgery“110 Kronik Pankreatit Ve Neoplastik Kistik Lezyonlarda Parsiyal, Subtotal Ve Total Duodenum Koruyucu Pankreatik Baş Rezeksiyonu” Hans G Beger, Bettina M Rau, and Bertram Poch. Çeviri: Mustafa Kerem, Fatma Ayça Gültekin Aralık, 2006
 7. Mastery of Surgery“114 Pankreas Travmalarında Operatif Yaklaşım” Edward E. Cornwell and David Efron. Çeviri: Mustafa Kerem, Fatma Ayça Gültekin Aralık, 2006

Bilimsel Toplantılara Katılım

 1. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Scientific Meeting May 30-June 3, 2015, Boston, Massachusetts, USA
 2. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 15. Türk Kolon Rektum ve Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2015 ANTALYA-TÜRKİYE
 3. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 10. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu 21 Şubat 2015, İstanbul, Türkiye
 4. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu 15 Aralık 2014, İstanbul, Türkiye
 5. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 14-16 Kasım 2014, İzmir, Türkiye
 6. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu. 25 Ekim 2014 Bursa Türkiye
 7. Scientific & Annual Meeting European Society of Coloproctology ESCP 24-26 September 2014, Barcelona, Spain
 8. Tripartite Colorectal Meeting 2014 June 30- July 3, 2014 Birmingham, UK
 9. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Scientific Meeting May 17-21, 2014, Hollywood Florida, USA
 10. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği İlkbahar Sempozyumu. 9-11 Mayıs 2014, Adana, Türkiye
 11. Scıentıfıc & Annual Meetıng European Society of Coloproctology ESCP 25-27 September 2013, Belgrade, Serbia
 12. EBSQ Hazırlık Kursu 30 Ağustos – 1 Eylül 2013, TKRCD Merkezi – İSTANBUL
 13. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 28 – 29 Haziran 2013, İstanbul
 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Antalya, Türkiye
 15. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi. 04–07 Nisan 2013, Antalya, Türkiye
 16. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 8-9 Mart 2013 İstanbul, Türkiye
 17. Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu. 18-19 Ocak 2013 İstanbul, Türkiye
 18. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 16-18 Kasım 2012, Kayseri, Türkiye
 19. Clevelan Clinic, Department of Colorectal Surgery CORS Resident and Alumni Education Day. November 2, 2012, Cleveland, Ohio, USA
 20. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Scientific Meeting June 2-6, 2012, San Antonio Texas, USA
 21. Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisinde “Pratik Uygulama Esasları” TKRCD İlkbahar Sempozyumu, Nisan 2012 Edirne, Türkiye
 22. 32nd Annual Turnbull Symposium Education and Innovation in Colorectal Surgery September, 2011 Cleveland OH, USA
 23. 74th Annual University of Minnesota Colon and Rectal Surgery: Current Principles & Practice, October 2011 Minnesota MN, USA
 24. Sixth International Symposium and Workshop Advanced Course in Colorectal Cancer Surgery May 23 – 24, 2011 Erlangen, Germany
 25. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011 Antalya, Türkiye
 26. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011 İstanbul, Türkiye
 27. Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu. 18-19 Şubat 2011 Ankara, Türkiye
 28. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu 4-6 Kasım 2010 İzmir, Türkiye
 29. TKRCD 6. Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu 15-16 Ekim 2010 Bursa, Türkiye
 30. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Ankara, Türkiye
 31. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2009 Girne, KKTC
 32. American College Of Surgeons Turkish Chapter Meeting 25-26thApril 2009 İstanbul, Türkiye
 33. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya, Türkiye
 34. 41st Congress Of The European Society For Surgical Research 17-20th May 2006 Rostock-Warnemünde, Germany
 35. American College Of Surgeons Turkish Chapter Meeting 17-18th September 2005 İstanbul, Türkiye
 36. Kolorektal Cerrahiye Güncel Bakış 13-14 Eylül 2005 AnkarA, TÜRKİYE
 37. 40th Congress Of The European Society For Surgical Research 25-28th May 2005 Konya, Türkiye
 38. Benign Meme Hastalıkları Kursu 7 Mayıs 2005 Ankara, Türkiye
 39. Nutritional Assessment Course 17-18th December 2004 Istanbul Life Long Learning Program Leonardo da Vinci ESPEN. Istanbul, Turkey
 40. Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi Kursu 10 Nisan 2004 Ankara, Türkiye
 41. Meme Hastalıkları Kursu 30-31 Mart 2002 Ankara, Türkiye