DERSLER

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Anlatılan Dersler

Klinik Uygulamalar

  • Santral ve periferik kateterizasyonlar
  • GIS ameliyatlarında uygulanan cerrahi yöntemler ve stomalar

Dersler

  • Kolon Ve Rektum Hastalıkları
  • İnce Barsak Hastalıkları
  • Karaciğerin Benign ve Malign Hastalıkları
  • Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
  • Travmaya Endokrin Ve Metabolik Cevap
  • Cerrahi Monitörizasyon
  • Deri ve Derialtının Cerrahi Hastalıkları
  • Karın Duvarı, Omentum ve Retroperitoneal Cerrahi Hastalıklar