ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Sedasyon Altında Kolonoskopi İşlemi

Sedasyon Altında Kolonoskopi İşlemi

Sedasyon Altında Kolonoskopi İşlemi

Sedasyon Altında Kolonoskopi İşlemi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Hastanesinde  Eylül 2008 yılından bu yana hizmet vermekte olan Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemizde tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere bugüne kadar 4000’nin  üzerinde alt gastrointestinal sistem endoskopi işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemizde işlemlerimiz, sedasyon altında gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemler:

Tanı Amaçlı İşlemler

  • Anoskopi
  • Fleksible rektosigmoidoskopi
  • Kolonoskopi

Tedavi Amaçlı İşlemler

  • Hemoroidal band ligasyonu
  • Hemoroidal hastalıkta sklerozan madde enjeksiyonu
  • Botoks enjeksiyonu
  • Endoskopik polipektomi ve işaretleme
  • Darlıklarda endoskopik balon dilatasyon
  • Darlıklarda endoskopik stent yerleştirilmesi