Kolon ve Rektum Polipleri

Anüsten dışarı çıkan rektal polip

Anüsten dışarı çıkan rektal polip

Kolon ve rektumun iç yüzüne döşeyen dokulardan kaynaklanan kolon ve rektum içine doğru büyüme gösteren oluşumlara “polip” denir. Bazı polipler saplı olurken bazıları sapsız ve yayvan bir şekilde bulunabilirler.

Polipler erişkin yaş grubunun %15-20’sinde rastlanan çok yaygın bir durumdur. Poliplerin birçoğu iyi huylu olmakla birlikte bazı kanserlerin bazı tipte poliplerden meydana geldiği tespit edilmiştir.

Polipler kalın barsağın herhangi yerinde olabilir ancak en sık kalın barsağın sol kısmı, sigmoid kolon ve rektumda görülür.

Poliplerin Semptomları Nelerdir?

Poliplerin pek çoğu herhangi bir semptom vermez, başka nedenlerle istenen kolonoskopilerde tesadüfen rastlanırlar. Ancak bazı polipler kanama, sümüksü salgı salınması, kalın barsak fonkisyonlarında değişiklik ve çok nadir olarak karın ağrısı yapabilirler.

Poliplere Tanı Nasıl Konur?

Poliplere tanı çoğunlukla kolonoskopi ile konur. Ancak bunun dışındaki endoskopi yöntemleri ile de tanı konulabilir. Kolon endoskopik inclemesi üç farklı şekilde yapılabilir:

  1. Rijid Rektosigmoidoskopi: Bu aletin eğilme ve bükülme özelliği yoktur. Kalın barsağın anüsten itibaren 20-25 cm’lik kısmının değerlendirilmesine olanak sağlar. İşlem öncesi hazırlık lavman uygulanmasından ibarettir. İşlem sırasında sedasyon-uyuşturmak gerekmez.
  2. Fleksible Rektosigmoidoskopi: Bu aletin eğilme ve bükülme özelliği vardır. Kalın barsağın anüsten itibaren yaklaşık 60 cm’lik kısmının değerlendirilmesine olanak sağlar. İşlem öncesi hazırlık lavman uygulanmasından ibarettir. İşlem sırasında sedasyon-uyuşturmak gerekmez.
  3. Kolonoskopi: Anüsten itibaren kalın barsağın ince barsak ile birleştiği yere kadar tüm kalın barsak incelenir. İşlemden 2-3 gün önce diyet ve bir gün öncesinde de barsak temizliğini sağlamak amacı ile ağızdan alınan ilaçlar verilir. İşlem sırasında sedasyon-bir çeşit anestezi verilmesi gerekir.

Yukarıda sayılan endoskopik incelmelerle polip varlığı tespit edilebilir. Ancak burada önemli olan kolonoskopi haricindeki bir endoskopik yöntemle polip bulunmuşsa, takiben mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır. Çünkü polibi olan hastada birden fazla ve farklı lokalizasyonlarda polip olma ihtimali çok yüksektir. Bunların hepsinin bulunması ve çıkarılması gerekir.

Polip Tedavi Edilmeli midir?

Burada akılda bulundurulması gereken “kalın barsak ve rektum kanserlerinin hepsi polip görünümünde başlar ve sonra giderek büyürler” ve biz sadece görünümüne bakarak hangi polibin kansere dönüşeceğini bilemeyiz. Bunun içinde tespit edilen her polibin çıkarılması gerekir. Poliplerin çoğu çeşitli endoskopik tekniklerle rahatlıkla çıkarılabilir. Bu işlem kolonoskopi esnasında ek bir ilaç verilemesine gerek kalmaksızın kolayca yapılabilir. Ancak bazı polipler büyük olabilirler veya yerleşim yeri itibarı ile endoskopik olarak çıkarılmaları zor olabilir. Böyle bir durumda ameliyat ile polibin bulunduğu barsak kısmı çıkarılabilir.

Polipler Tekrarlar mı?

Eğer polip kalın barsak duvarından geride parça kalmayacak şekilde tam olarak çıkarıldıysa tekrarlaması çok çok zordur. Ancak kişide polip oluşmasına neden olan faktörler genlerindeki anormallikten kaynaklandığı için kalın barsağın başka bir yerinde yeni polip oluşabilir. Daha önceden polip çıkarılan hastaların %30’da yeniden polip oluşur. Bu nedenle yeni polip oluşumunun saptanabilmesi için, hastanın kolon ve rektum hastalıklarında deneyimli bir doktor tarafından düzenli aralıklarla kolonoskopik olarak takip edilmesi gerekir.