Kolonoskopi

Kolonoskopi Nedir?

Kolonoskopi, bir hortumun ucuna yerleştirilmiş kameralı bir sistem ile kalın barsak ve rektumun içinin etkili ve kesin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan alet ve işlemdir. Kalın barsak ve rektumdan kaynaklanan hastalıkların tanısında (tümör, polip veya inflamatuar barsak hastalıkları) ve hastalıklı bölgeden patolojik inceleme için örnekleme-biyopsi alınmasında kullanılır. Kolonoskopik işlemler günübirlik olarak hafif bir sedasyon (ilaçla sağlanan yarı uyku hali) altında herhangi bir rahatsızlık oluşturmadan gerçekleştirilir.

Kimler Kolonoskopi Yaptırılmalıdır?

Kolonoskopi rutin olarak 50 yaşından sonra herkese kolon ve rektum kanser taraması amacıyla yapılmalıdır. Ailesinde kolon veya rektum kanseri olanlarda kolonoskopi ile taramaya 40 yaşından sonra başlanmalıdır. Ayrıca barsak alışkanlıklarında değişiklikler veya kanama gibi şikayetleriniz olması durumunda da doktorunuz kalın barsak hastalıklarıyla direkt ilgili bu durumlar içinde kolonoskopi yaptırmanızı isteyebilir. Kolonoskopi yapılmasını gerektiren diğer durumlar:

  • Açıklanmayan karında şişkinlik ve ağrı gibi şiakyetler olması
  • İnflamatuar barsak hastalıkları
  • Başka testlerde saptanan kalın barsak ile ilgili anormal bulguların aydınlatılması
  • Dışkıda gizli kan testi pozitif bulunan hastalarda
  • Ailesinde veya kendisinde kolon-rektum kanseri veya polip hikayesi olan hastaların takibinde

Kolonoskopi Nasıl Yapılır?

Kolonoskopi öncesinde barsakta dışkı kalmayacak şekilde temizlik yapılmalıdır. Bunun için doktorunuz 2-3 gün öncesinden size diyet ve işlem öncesi gün kullanılmak üzere ilaç verecektir.

Kolonoskopi işlemi sedasyon (yarı uyku) altında gerçekleştirilir. Kolonoskop anüsten rektuma yerleştirilir ve kalın barsağın ince barsak ile birleştiği yere kadar kolonoskop ilerletilir. Bu sırada polip saptanması halinde polip alınır veya herhangi patolojik bir oluşum izlendiğinde de biyopsi alınır.

Tüm kolonoskopi işlemi genellikle 1 saatten daha az süre. İşlem sonrasında şişkinlik hissedebilirsiniz ancak bu gaz çıkartılması ile kısa sürede geriler. İşlemin yapıldığı aynı gün içerisinde normal diyetinize ve günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz.

Kolonoskopinin Faydaları Nelerdir?

Kolonoskopi kalın barsak hastalıklarında özellikle polip ve erken evrdeki tümörün yakalanmasında en duyarlı yöntemdir. Kolonoskopi ile milimetrik boyuttaki polipler saptanabilir ve tamamen kolonoskopik olarak çıkartılabilirler. Polipleri bulunup çıkarılması önemlidir. Çünkü kalın barsak ve rektum kanserlerinin hepsi polip görünümünde başlar ve sonra ilerler.

Kolonoskopinin Riskleri Nelerdir?

Kolonoskopi tecrübeli bir doktor tarafından yapıldığında son derece güvenli bir işlemdir. Komplikasyon gelişme oranı sadece %1’dir. İşlem sırasında gelişebilecek komplikasyonlar, kanama, kalın barsağın delinmesi veya anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlardır.