Kolorektal Kanserlerde Cerrahi Sonrası Takip

Cerrahi Sonrasında Takip Neden Yapılmalıdır?

Cerrahi sonrası takipte amaç nüks eden kanseri ve yeni polip oluşumlarını yakalamaktır. Cerrahi kolorektal kanserlerde en etkili tedavi yöntemidir. Ancak gözle görülebilir tüm kanserli dokular çıkarılmış olsa bile gözle görülemeyen kanser hücreleri vücudun çeşitli yerlerinde bulunabilir. Mikroskopik düzeydeki bu hücre toplulukları ameliyat sırasında gözle görülemez ve çıkarılamaz fakat daha sonrasında bu hücrelerde çoğalma ve büyüme meydana gelir. Bu şekilde hastalarda kanser nüksü (tekrar etmesi) dediğimiz olay gerçekleşir. Nüks gelişme riski, orijinal kanserin karakterine bağlıdır ayrıca hastanın kemoterapi ve radyoterapi alıp almadığı da nüks riski üzerinde etkilidir. Kolorektal kanser nüksü erken dönemde saptanan hastalar cerrahiden son derece etkin bir şekilde fayda görürler, burada önemli olan nüksü erken yakalamak ve dolayısıyla ilk ameliyat sonrasında yakın takip etmek önem kazanmaktadır.

Kolorektal kanseri olan her 5 hastanın 1 tanesinde ameliyat sonrasında geri kalan yaşamında yeni polipler geliştiği görülür. Bu nedenle poliplerin bulunup kansere dönüşmeden çıkarılması yine çok çok önemlidir.

Ameliyat Sonrasında Takiplerim Ne Kadar Sürer?

Kolorektal kanserlerde nüks en sık ameliyat sonrası ilk 2 yıl içerisinde meydana gelir. Bu nedenle sık ve yakın takipler de bu iki yıllık süre içerisinde yapılmalıdır. Ameliyattan 5 yıl sonra ise nüks etme riski çok çok azalır. Bu nedenle ameliyattan sonra 5. yıldan itibaren takipler yeni polip oluşumunu tespit etmek içindir.

Takipler İçin Doktoruma Gittiğimde Hangi Testler Uygulanacak?

İlk 2 yıl boyunca doktorunuz sizi her üç ayda bir kontrole çağırarak takip için çeşitli testler yapacaktır. Bu kontroller sırasında herhangi bir şikayetiniz veya barsak alışkanlıklarında değişiklikler olup olmadığı sorulacaktır. Ayrıntılı fizik muayene kontrollerinizin rutin bir parçasıdır. Karsinoembriyonik Antijen (CEA), özellikle kolorektal kanserli hastalarda önemli bir kan testi olup kanserin nüks etmesi halinde CEA düzeylerinde yükselme görülür. Bu nedenle ameliyat sonrası her 3 ayda mutlaka düzeylerine bakılmalıdır. Takiplerde size yapılabilecek diğer testler, fleksible sigmoidoskopi, kolonoskopi, akciğer grafisi ve karın tomografisi veya ultrasonu olabilir.

Ben Kolorektal Kanserim Peki Ailem Nasıl Takip Edilmeli?

Kolon veya rektum kanseri olan hastaların, anne ve babaları, kız-erkek kardeşleri ve çocukları hastalık için artmış risk altındadırlar. Bu kişilerde kolonoskopi ile periyodik olarak takip yapılması gerekir. Kolonoskopik incelmede özellikle kansere dönüşüme riski olan polip tespit edilmesi halinde poliplerin çıkarılması gerekir böylece kanser gelişmesi de engellenmiş olur. Bunun dışında kişide erken yaşta kolorektal kanser tespit edilmesi aile bireylerinde de kolorektal kanser gelişme riskini arttırır.