Kolorektal Kanserler

Kalınbarsağın çekum denen bölgesine yerleşmiş tümörün delinmesi sonucu acil olarak ameliyata alınmış bir hastada tümörün görünümü.

Kalınbarsağın çekum denen bölgesine yerleşmiş tümörün delinmesi sonucu acil olarak ameliyata alınmış bir hastada tümörün görünümü.

Kalınbarsağın sigmoid kolon denen bölgesinde tıkanmaya neden olan ve acil olarak ameliyata alınan hastada tümörün görünümü.

Kalınbarsağın sigmoid kolon denen bölgesinde tıkanmaya neden olan ve acil olarak ameliyata alınan hastada tümörün görünümü.

Kalınbarsağın son kısmı olan rektumun orta kesimine yerleşmiş delinme ve  o bölgede apse oluşumuna neden olmuş bir tümör. Açık ameliyatla çıkarıldıktan sonra.

Kalınbarsağın son kısmı olan rektumun orta kesimine yerleşmiş delinme ve o bölgede apse oluşumuna neden olmuş bir tümör. Açık ameliyatla çıkarıldıktan sonra.

Kolorektal kanserler erkeklerde ve kadınlarda sıklığı giderek aratan kanserlerdendir. Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 140.000 insana kolorektal kanser tanısı konmakta her yıl 60.000 kişi kolorektal kanserlerden hayatını kaybetmektedir. Ancak erken evrelerde tanı konulduğu takdirde kolorektal kanserler çok etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Kimler Kolorektal Kanserler İçin Risk Altındadır?

Kolorektal kanserler herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen hastaların %90’nı 40 yaş üzerindedirler ve 40 yaşından sonra her 10 yılda bir bu risk 2 katına çıkmaktadır. Yaş dışında, ailede kolorektal kanser veya polip hikâyesi olması, kişinin kendisinde ülseratif kolit veya kalın barsağında polipler olması, kişide özellikle meme ve rahim başta olmak üzere diğer organlara ait kanserlerin olması kolorektal kanser gelişme riskini arttırır.

Kolorektal Kanserler Nasıl Oluşur?

Tüm kolorektal kanserler polip zemininden gelişir. Polibin içinde bulunan kötü huylu hücreler çoğalarak polibin büyümesine ve kansere dönüşmesine neden olurlar. Bu anlamda kalın barsakta tespit edilen her polibin çıkarılması ile kanser gelişimi de önlenmiş olur.

Kolorektal Kanserlerde Semptomlar Nelerdir?

En sık rastlanan semptomlar dışkıda kan görülmesi (rektal kanama) ve barsak alışkanlıklarında konstipasyon ve takibinde ishal gelişmesi gibi değişiklikler olmasıdır. Bu semptomlar pek çok kalın barsak-rektum hastalığında görülebileceği için çok dikkatli bir sorgulama ve muayene şarttır. Karın ağrısı ve kilo kaybı çoğunlukla kanser ileri evrelere ulaştığında görülen semptomlardır.

Maalesef poliplerin ve erken evre kanserlerin çoğu herhangi bir şikâyete neden olmazlar. Bu nedenle 50 yaşında tarama amaçlı olarak kolonoskopik incelemelerin yapılması daha semptom oluşturmadan çok küçük bir polipken kolorektal kanserlerin bulunmasına olanak sağlar. Birinci derce akrabalarında (anne baba, kardeş) kolorektal kanser veya polipleri olan kişiler taramalara 40 yaşında başlamalıdırlar.

Kolrektal kanserlerin saptanmasında çeşitli yöntemler vardır. Parmakla rektum muayenesi, dışkıda gizli kan bakılması, çeşitli kan testleri, fleksible sigmoidoskopi ve kolonoskopi. Kolorektal kanser varlığını şüphelendiren şikâyetlerinizi olması halinde doktorunuz bu testlerin yapılmasını isteyebilir.

Kolorektal Kanserler Nasıl Tedavi Edilir?

Kolorektal kanserlerin tedavisi cerrahidir ve cerrahi şansını yaklayan hastaların pek çoğunda hastalık tamamıyla tedavi edilebilir. Radyoterapi ve kemoterapi bazı hastalarda cerrahi tedaviye ek olarak verilebilir. Kanserin erken evrede yakalanması halinde hastaların %80-90’nı eski sağlıklarına kavuşurlar. Geç evrede tanı alan kanserlerde bu oran %50’ye düşmektedir. Teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde hastaların sadece %5’inde kalıcı kolostomi (kalın barsağın kalıcı olarak dışarı alınması ve torba takılması) açılaması gerekir.

Aşağıdaki videoda, kalın barsağın çekum denen kısmına yerleşmiş bir tümörün laparoskopi yardımı ile çıkarılmasını (Sağ Hemikolektomi)izleyebilirsiniz. Tümörün olduğu hastalıklı barsak bölümü, yaklaşık 6 cm’lik bir kesiden dışarı alınmış, damarların bağlanması ve barsağın uç uca dikilmesi (anastomoz) bu kesiden gerçekleştirilmiştir.

EVET! Kolorektal kanserleri önlemede en önemli adım rutin tarama testlerinin düzenli olarak yaptırılmasıdır. Tarama testlerinde anormal sonuçlar tespit edilmesi halinde incelemelerin kolonoskopi ile tamamlanması gerekir.

Kolonoskopi kalın barsakların ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlar Kolonoskopi ile polipler tespit edilebilir ve eş zamanlı olarak çıkarılabilirler.

Kesin olmamakla birlikte, doğru bir şekilde beslenmenin kolorektal kanser gelişimini engellemede çok önemli rolü vardır. Liften zengin ve yağdan fakir gıdalarla beslenmenin kolorektal kanserlere karşı koruyucu etkisi vardır.

Son olarak barsak hareketlerinizde ve dışkılama alışkanlıklarınızda meydana gelen değişikliklere dikkat etmeniz çok önemlidir. Sürekli kabızlık veya sık sık ishal olunması ve dışkıda kan görülmesi halinde acil olarak doktorunuza başvurmanız gerekir.

Hemoroidler Kolorektal Kansere Neden Olur mu?

HAYIR! Ancak hemoroidal hastalık da kolorektal kanserlerde görülen şikayetlere benzer yakınmalara neden olur. Bu nedenle yukarıda sayılan ve hemoroidal hastalıkta da görülebilen şikayetleriniz geliştiğinde vakit kaybetmeden kolon ve rektum hastalıklarında uzman bir cerraha başvurmanızda yarar vardır.