Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahide hastanın karnına yerleştirilen resimde görülen trokarlardan ameliyat yapılır.

Laparoskopik Cerrahide hastanın karnına yerleştirilen resimde görülen trokarlardan ameliyat yapılır.

Cerrah hastanın karnını içini bir kamera aracılığı ile ekrana yansıtarak görür ve ameliyatı gerçekleştirir.

Cerrah hastanın karnını içini bir kamera aracılığı ile ekrana yansıtarak görür ve ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskoipk Cerrahi Nedir?

Laparoskopik veya minimal invaziv cerrahi özel olarak geliştirilmiş cerrahi bir tekniktir. Geçmişte bu teknik sadece safra kesesi hastalıklarında kullanılırken son 10 yılda bu teknik sindirim sistemi cerrahisinde de etkin bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Açık cerrahi teknikte, cerrah yaklaşık 15-20 cm’lik (bazen daha fazla) bir kesi yaparak karın içine ulaşır. Laparoskopik cerrahide ise karının değişik noktalarından 0.5-1 cm uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden trokar adı verilen uzun borular yerleştirilir ve cerrahi sırasında bu işlem için özel olarak yapılmış kamera trokarların herhangi birinden yerleştirilerek tüm karın içinin görüntüsü yüksek çözünürlüğe sahip video ekranlarına aktarılır. Karın içinin daha iyi görülmesi için karına CO2 (karbondioksit) gazı verilerek şişirilir. Geride kalan torakarlardan laparoskopik ameliyatlar için geliştirilmiş özel el aletleri sokulur. Cerrah ekrandan bakarak bu aletlere ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında laparoskopik cerrahi geçiren hastaların daha az ağrısı olur, daha kısa sürede iyileşirler ve ameliyat sonrasında çok daha küçük yara izi kalır.

Laparoskopik Cerrahi ile Hangi Tür Ameliyatlar Yapılabilir?

Sindirim sistemini ilgilendiren birçok hastalığın ameliyatı laparoskopik olarak yapılabilir. Bu hastalıklar; Crohn Hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit, kolon ve rektum kanseri, rektal prolaps ve şiddetli kabızlıktır.

Geçmişte laparoskopik cerrahi ile yapılan kanser ameliyatlarının güvenliği konusunda şüphe duyulurken son yıllarda yapılan çalışmalar ile laparoskopik cerrahinin açık cerrahi kadar güvenli bir şekilde kanser cerrahisinde kullanılabileceğini göstermiştir.

Aşağıdaki videoda, kalın barsağın çekum denen kısmına yerleşmiş bir tümörün laparoskopi yardımı ile çıkarılmasını (Sağ Hemikolektomi)izleyebilirsiniz. Tümörün olduğu hastalıklı barsak bölümü, yaklaşık 6 cm’lik bir kesiden dışarı alınmış, damarların bağlanması ve barsağın uç uca dikilmesi (anastomoz) bu kesiden gerçekleştirilmiştir.

Laparoskopik Cerrahi ne Kadar Güvenlidir?

Laparoskopik cerrahi geleneksel açık cerrahi kadar güvenlidir. Laparoskopik cerrahide göbek deliğinden girilen bir kamera ile tüm karın içinin görüntüsü ekrana aktarılır. Cerrah genel olarak karın içine bakar ve ameliyatın laparoskopik yapılıp yapılamayacağına karar verir. Karın içinde aşırı inflamasyon ve yapışıklıklar olması laparoskopik cerrahi için engeldir. Böyle bir durumda açık cerrahi yapılması daha uygundur.

Sindirim sistemi cerrahisinde anestezi, kanama ve enfeksiyon gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilir. Ve uygulanan ameliyatın çeşidine göre bu riskler daha fazla veya daha az olabilir. Ayrıca kişinin genel sağlık durumu eşlik eden hastalıkları bu komplikasyonların daha fazla görülmesine neden olabilir. Olası riskler cerrahınız tarafınızdan size anlatılacaktır.