Divertiküler Hastalık

Kalın barsağın diveritküler hastalığı-Divertikülozis sanayileşmiş ve Batı tipi diyetle beslenen toplumlarda 60-80 yaş grubunu etkileyen bir hastalıktır. Divertikülozisi olanların sadece çok az bir bölümü semptomatik hale gelmekte bunlarında çok az bir kısmında cerrahi tedavi gerekmektedir.

Divertikülozis/Divertikülit Nedir?

Divertikül kalın barsak duvarında meydana gelen küçük keseciklerdir. Çoğunlukla kalın barsağın sol yarısında (sol kolon ve sigmoid kolonda) nadir olarak da tüm kalın barsakta bulunabilir. “Divertikülozis” bu kesecikleri tanımlarken “Divertikülit” bu keseciklerin iltihabına denir.

Divertiküler Hastalığın Semptomları Nelerdir?

Komplike olmayan divertiküler hastalık herhangi bir semptom vermez. Semptomlar genellikle komplikasyonlarla birlikte ortaya çıkar ki en önemli iki komplikasyon iltihaplanma ve kanamadır. Divertiküler hastalık kalın barsaktan meydana gelen ciddi kanamaların en başta gelen nedenidir.

Divertikülit -divertikülün iltihaplanması- aşağıda sayılan semptomlara neden olabilir; karın ağrısı, ateş, titreme ve barsak alışkanlıklarında değişiklikler. Daha şiddetli semptomlar, ciddi komplikasyonların gelişmesi ile görülür; perforasyon (kalın barsağın divertikülün olduğu yerden delinmesi), karın içinde apse gelişmesi veya divertikülün delindiği yerden karın derisine, idrar torbasına veya kadınlarda vajene kanal oluşması -fistül- gibi.

Divertiküler Hastalığın Nedenleri Nelerdir?

Divertiküler hastalığın ve divertikülitin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, liften fakir diyet alan kişilerde daha fazla görülmektedir. Bu nedenle de düşüklü lifli gıdaların tüketilmesi ve kabızlık oluşumu kalın barsak lümeninde basınç artışına ve divertikül dediğimiz keseciklerin oluşmasına neden olur.

Divertiküler Hastalık Nasıl Tedavi Edilir?

Diyetteki lifin arttırılması (kepek, sebze, meyve) ve kabızlığın önüne geçilmesi divertiküler hastalığa bağlı komplikasyonların gelişmesini engeller.

Divertikülit için yaklaşım farklıdır. Hafif olgularda, ağızdan antibiyotik alınması, diyet kısıtlamasına gidilmesi ve dışkı kıvamını yumuşatıcı ilaçlar kullanılması önerilir. Daha şiddetli olgularda, hastaneye yatırılarak ağızdan gıda alımının kesilmesi, damardan antibiyotik ve sıvı verilmesi gerekir. Bu önlemler birçok hastada semptomların gerilemesine olanak sağlar.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

Tekrarlayan divertikülit atakları ile hastaneye yatırılan veya komplikasyonlar gelişen hastalarda cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi ayrıca hayatı tehdit eden kanaması olan veya tekrarlayan kanamaları olan hastalarda da uygulanır.

Divertikülitin cerrahi tedavisi divertiküllerin bulunduğu kalın barsak kısmının çıkarılmasıdır. Eğer tüm hastalıktan etkilenen kısım çıkarıldıysa tamamen iyileşme beklenir. Özellikle perforasyon (divertikülün delinmesi) gibi acil şartlarda ameliyata alınan hastalarda kalınbarsak geçici olarak dışarı alınabilir (kolostomi) ve hastanın geçici süre torba kullanması gerekebilir. Komplikasyonlardan korunmak için divertikülü olan hastaların semptomları dikkate almaları ve anormal yakınmalar meydana gelmesi halinde hızlıca doktora başvurmaları önerilir.